Op 18 en 19 januari 2024 wordt de 8e internationale schelpdierconferentie gehouden opDeltapark Neeltje Jans in Zeeland.

De conferentie is deze keergericht op de vraag: Wat is er nodig voor een toekomstbestendige schelpdiercultuur?

Schelpdieren dragen bij aaneen gezonde en duurzaam geproduceerde voedselvoorziening. Ze worden gekweekt onder natuurlijke omstandigheden en zijn rijk aan eiwitten en essentiële vetten. In de overgang naar een duurzaam en klimaatvriendelijk dieet kunnen schelpdieren meer gaan betekenen.

De vraag is enerzijds hoe de consument beter bereikt kan worden, en anderzijds hoe aan de behoefte aan schelpdieren kan worden voldaan. Op de conferentie zal worden ingegaan op actuele thema’s die de toekomstbestendigheid moeten waarborgen, met name:

Schelpdierproductie: Deze staat onder druk door schaarste aan goede kweeklocaties, maar ook doorrecente problemen met onverklaarde sterfte van mosselen op percelen in deOosterschelde. Verder kampt de oestersector met achterblijvende broedval vanoesters in de Grevelingen, en is er in toenemende mate zomersterfte van kokkels.Wat is er hierover bekend, treedt dit ook elders in Europa op, kan er wat aangedaan worden?

Afzet: Hoe kan de waarde van schelpdieren als duurzaam en gezonde voeding in bredere kring onder de aandacht worden gebracht? Welke partijen moeten daarbij betrokken worden en wat valt er te leren van andere voedselsectoren?

Innovaties: Welke innovaties zijn kansrijk voor verdere verduurzaming van kweek en verwerking, zoals elektrificatie van schepen en bedrijfsprocessen, om daarmee vermindering van koolstof en stikstof uitstoot te bereiken. In hoeverre zijn er vernieuwingen te verwachten bij de exploitatie van andere schelpdiersoorten, zoals tapijtschelpen, otterschelpen en sint-jakobsschelpen.  

Nieuwe generaties: De betekenis van schelpdieren en schelpdierkweek voor jongeren komt aan de orde, gericht op de jonge consument en op jongeren die werkzaam zijn in de sector, of daar belangstelling voor hebben.  

Volg de nadere invulling van het programma binnenkort op onze site.

Bijlage

Als u vragen heeft,
bel gerust

(+31) 653912018

of stuur een email naar info@schelpdierconferentie.com